BİREYSEL EMEKLİLİK

 

Yapı Kredi Emeklilik’in yeni adı
Allianz Yaşam ve Emeklilik oldu.


120 yılı aşkın geçmişi ve 80 milyondan fazla müşterisi ile 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Allianz, Yapı Kredi Emeklilik'in ana ortağı oldu. Bu hisse devri sonucunda Yapı Kredi Emeklilik’in yeni adı Allianz Yaşam ve Emeklilik olarak değişmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE

100 TL= 125 TL

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yatırdığınız her katkı payına %25 devlet katkısı dönemi başladı.


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde reformlar hayata geçti. 01.01.2013 itibari ile istisnasız T.C. vatandaşı olan tüm BES katılımcıları yatırdıkları katkı paylarına %25 devlet katkısı hak etmeye başladılar. Bu reformun temel amacı, tasarruf etme alışkanlığının genel kitlelere yayılmasının sağlanmasıdır. Son yıllarda artan tüketim düşkünlüğü ve bireysel borçlanmanın iç tasarrufları düşürmesi, cari açığı ciddi seviyelere ulaştırmakta ve ülke ekonomisinin büyümesinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu sebeple sadece tüketimin değil, tasarrufun daha etkili bir şekilde teşvik edilmesi için 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle daha çok kişinin Sistem’den yararlanabilmesi ve tasarrufların artması yönünde yeni bir dönem başlamıştır.

Yeni Dönemdeki Değişiklikler


Devlet Katkısı ile Tasarruflarınız Ödüllendiriliyor


Devlet katkısı ile yatırdığınız her katkı payının %25’i kadar olan tutar devlet tarafından emeklilik hesabınıza ekleniyor. Böylece geleceğiniz için ayırdığınız her

100 TL 125 TL,  200 TL 250 TL,   
600 TL 750 TL,  800 TL 1.000 TL oluyor.

Devlet katkısından yararlanabileceğiniz üst sınır ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının dörtte biri kadardır. Yapılan bu katkı Allianz Yaşam ve Emeklilik’in devlet katkısına özel kurmuş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir ve emeklilik döneminiz için daha fazla birikim elde etmeniz sağlanır.

Herkese Devlet Katkısı
Devlet katkısından T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını bitiren herkes vergi mükellefi olsun ya da olmasın yararlanabilir.

Devlet Katkısı Hak Edişi
Bireysel Emeklilik Sistemi, yaptığınız tasarrufların uzun vadede değerlendirilmesi prensibine dayanır. Yeni dönemdeki değişiklikler de daha fazla birikim elde etmeniz yönünde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda devlet katkısı hak ediş süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Hak ediş uygulamasının temel amacı, katılımcının geleceği için ayırdığı tasarrufların emeklilik dönemine ulaştırılmasını sağlamaktır.

Uzun Vadede Daha Az Stopaj
Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılmanız durumunda stopaj, toplam birikiminizden değil sadece getiri üzerinden alınmaktadır. Sistem’den emeklilik hakkı kazandığınızda getiriniz üzerinden alınacak stopaj oranı sadece %5’tir. Stopaj oranları uzun vadede azalmaktadır. Buna göre;

  •   Sistem’den 10 yıldan önce ayrılanlar için %15,
  •   Sistem’de en az 10 yıl katkı payı yatırıp emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için %10,   

  stopaj uygulanmaktadır.

AKILLI ADIM TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GRUP EMEKLİLİK PLANI

Akıllı Adım Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı,Türkiye Barolar Birliği /TÜRAVAK* ve Allianz Yaşam ve Emeklilik işbirliği ile tüm avukatlara özel avantajlarla hazırlanmıştır.Plana tüm avukatlar, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, stajyer avukatlar,baro çalışanları ve emekli avukatlar katılabilirler. 

Akıllı Adım Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı Özellikleri


Akıllı Adım Türkiye Barolar Birliği Grup Emeklilik Planı katılımcısı için tahmini gelir tablosu


Yukarıdaki tablo bir katılımcının 56 yaşında emekli olacağı varsayımına göre hazırlanmıştır.Yıllık reel brüt %10, net %8 getiri varsayımı kullanılmıştır. Gösterilen tutar, bugünkü alım gücü cinsinden değerini göstermektedir.Devlet katkısı, aylık brüt asgari ücrete kadar olan aylık brikimlerinize %25 oranında eklenir. Devlet katkısının değerlendirileceği fonun reel getiri oranları yıllık brüt %6, net %5,63 varsayılmıştır.

Ek Faydalar

Avantajlı Sağlık: Olası bir sağlık problemi karşısında anlaşmalı sağlık kurumlarından indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

Alo Sağlık: Olası bir sağlık problemi karşısında Telemed 24 acil Tıbbi Danışmanlık hattından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Kara Ambulansı: Acil durumlarda bulunduğunuz yere en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmanız için ücretsiz kara ambulansı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Katkı Payı Güvencesi: Sağlık sorunları nedeniyle 6 aydan uzun süre iş görmezlik durumunda katkı paylarınız 5 yıla kadar Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından emeklilik hesabınıza yatırılmaya devam eder.

 

* TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma Yardımlaşma Vakfı Sigorta Ara. Hiz. LTD. ŞTİ.) bir Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

**  Çıkış aidatı olarak, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin; Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde ayrılanlar için %75’i, üç yılını dolduran altı yıldan önce ayrılanlar için %50’si,altı yılını dolduran on yıldan önce ayrılanlar için ise %25’i alınmaktadır.
***50 yaşında sisteme giren bir katılımcının, 60 yaşında alacağı birikim tutarıdır.

  
TÜRAVAK Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. Acente Yetkilisi;

Serap AKDENİZ - 0312 287 80 30
0312 292 59 00 Dahili : 99186

Mail : serap.akdeniz@turavak.org.tr