YÖNETİM KURULU

  Sabiha Tekin  
  Av.Sabiha TEKİN
Başkan
 

Av.Selahattin SARIOĞLU
Başkan Yardımcısı
Av. Atila KARADUMAN
Genel Sekreter
Av. Ayşin TURGAY SOYDAN
Sayman

Av. Adil Günhan BAYDOĞAN
Üye
Av. Ali ŞEN
Üye
Av. Orhan ŞİMŞEK
Üye


DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

Av. Ünal ECER Av. Ali KÖSE