MiSYONUMUZ

Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfının misyonu;

Barolara kayıtlı tüm Avukatların mesleki onurunun ve haklarının korunup geliştirilmesini, onların ekonomik-sosyal, kültürel ve mesleki gereksinmelerinin karşılanmasına katkıda bulunulmasını, hukuk politikaları oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi için her türlü çalışmalar yapmak suretiyle Avukatlar arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamaktır.

Avukatların; kendine güvenen, donanımlı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, öğrenme ve gelişime açık, yeteneklerini adalete ve adaletin gerçekleşmesine yardımda kullanabilecekleri gelişime katkı yapacak yardım ve faaliyetler yapmaktır.