İş Hukuku 10.İleri Eğitim Sertifika Programı

Aile Hukuku ve Mal Rejimi (Adana) 6.İleri Eğitim Sertifika Programı

İdari Yargılama Hukuku 2. İleri Eğitim Sertifika Programı

Aktüerya Hukuku 13. İleri Eğitim Sertifika Programı

Aktüerya Hukuku 14. İleri Eğitim Sertifika Programı


Spor Hukuku ve Tahkim (İstanbul) 2. İleri Eğitim Sertifika Programı

Enerji Hukuku ve Tahkim (İzmir) 23. İleri Eğitim Sertifika Programı

Tüketici Hukuku 8. İleri Eğitim Sertifika Programı

Fikri Haklar Hukuku 8. İleri Eğitim Sertifika Programı

İş Hukuku 12. İleri Eğitim Sertifika Programı

Yargıtay Kararları Işığında Ekonomik Suçlar 1. İleri Eğitim Sertifika Programı

İş Hukuku 13. İleri Eğitim Sertifika Programı

Kamu İhale Hukuku 20. İleri Eğitim Sertifika Programı