Türavak

1997 yılında 26 kurucu Mütevelli Heyet Üyesinin kuruluş çalışmalarını başlattığı 22/04/2000 tarihinde Medeni Kanun hükümlerine göre kuruluşu tamamlanan Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı; Türkiye Barolarına kayıtlı Avukatların mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardım ve dayanışmalarına katkıda bulunmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye özgülenecek kaynak yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşmaktadır.

Vakfın Merkezi Ankara'dır.

Mütevelli Heyet; Vakıf Kurucuları ile Avukatlık Kanunu hükümlerine göre seçilecek T.B.Birliği Başkanı ile Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. T.B.Birliği Başkanı, Disiplin ve Denetim Kurulları Üyelerinin Mütevelli Heyetteki görevleri anılan Kurullardaki görev süreleriyle sınırlıdır.

Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet tarafından Barolara kayıtlı Avukatlar arasından iki yıl için seçilecek 7 asil, 7 yedek üyeden meydana gelir. Bu Kurul ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer.

Denetim Kurulu; Mütevelli Heyet tarafından Barolara kayıtlı Avukatlar arasından iki yıllık süre için seçilen 2 asil, 2 yedek üyeden oluşur.